От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Хижа Тъжа

 

Намира се Югоизточно от вр. Русалка (Мара Гидик) на 1450 м.н.в. Представлява масивна двуетажна сграда с капацитет 100 места, с вътрешни умивални, баня и санитарни възли. Сградата е водоснабдена, електрифицирана от агрегат, отоплението е с печки на твърдо гориво. Разполага с туристическа кухня и столова.

 

Съседни туристически обекти:

 

- вр. Ботев/2376м./ - 3.30ч.
- х. Мандрата - 800м.
- х. Триглав - 2.00ч.
- х. Мазалат - 3.30ч.
- х. Русалка - 3.00ч.
- х. Соколна - 7.00ч.
- заслон Голям Кадемлия - 4.00ч.
- х. Рай - 5.30ч. през вр. Ботев.
- х. Васил Левски - 7.30ч.
- вр. Русалка/1889м/ - 1.30ч. ,
- водопад Кадемлийският водопад - 1.30ч.

 

Изходни места:

 

1. с. Тъжа - 6.00ч.
2. гр. Калофер - 5.30ч.
3. гр. Априлци/кв. Острец/ - 3.00ч.

 

Всички пътеки са маркирани.

 

Резервациите за хижа "Тъжа" се приемат в ТД"Приста" - Русе на телефон 0896 688 552 и стационарен 082/82 02 72.