От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Клуб на ветераните туристи

Клубът на туристите-ветерани е най-многобройният в дружеството – над 100 активни члена, и работи с най-голям ентусиазъм. В него са обединени както дългогодишни квалифицирани планинари, така  и хора, приобщени към туристическата идея едва в пенсионна възраст. Техният богат спортно-туристически календар за 2012 г. бе изпълнен на 100%. В клуба, освен туристическа дейност, ветераните водят и пълноценен и активен социален живот, грижат се за х. Здравец, участват събирането на дърва за огрев.

 

През 2012 година Клубът отпразнува своя 50 годишен юбилей и получи поздравления от ТД и сродни организации. Активистите на клуба бяха наградени с отличия на БТС. Председател на клуба е неуморната Искра Венкова.