От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Родопи, Рила, Пирин