От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Членство

ТД "Приста приветства присъединяването на нови членове от Русенска област. Член на ТД "Приста" можете да станете като закупите марка от председателя (по този начин си плащате членския внос) и изявите желание да се присъедините към конкретен клуб на Дружеството (членовете се приемат след гласуване на ръководството на Клуба). Трябва също така да живеете в Русенска област и да приемате Правилника за дейността на Клуба, към който искате да се приъедините, Устава на Дружеството и Устава на БТС.

 

Членовете на Сдружение ТД "Приста" имат следните права:

1. Да бъдат избирани  в ръководството на Сдружението , което се избира от Общото събрание, което е негов  върховен орган съобразно чл. 15 от Устава;

2. Да изискват разглеждане и съдействие от органите на Сдружението на въпроси, свързани с дейността му;

3. Да участват в инициативи и мероприятия на Сдружението;

4. Да се ползват от резултатите от цялостната дейност на Сдружението;

5. Да се ползват от материалната база  на Сдружението , съобразно неговите  вътрешни правила и тези на Клуба;

6. Да получават информация за дейността на Сдружението;

7. Да ползват намаленията, които има Дружеството като член на БТС, за част от хижите в България.

 

Правата не идват без задължения, а такива за всеки член са:

1. Да спазва устава на Сдружението, както и решенията на органите на управление;

2. Да плаща членски внос в определения срок и в приетия размер;

3. Да съдейства за доброто име на ТД”ПРИСТА”.