От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Клуб по скално катерене и алпинизъм

За Алпийския клуб при ТД "Приста", може да се каже, че вече е извършена смяната на поколенията и, че освен ветерани, в този клуб има и млади ентусиазирани катерачи, които са организирани в сплотен колектив и развиват активна алпинистка дейност.

 

Прояви през 2012 г.:

- Ежеседмични тренировки на учебните скали при х. Алпинист;

- Членове на Клуба участваха в Лъчевия поход при много лоши метеорологични условия, в зимния траверс х. Плевен – х. Амбарица, организиран от дружеството;

- Двама от членовете на Клуба участваха в тридневния туристически супер маратон Х Ко Адвенчър и заеха призовото 6-то място;

- Най-значимата проява, организирана през годината от Алпийския клуб, беше Дунавската алпиниада през м. октомври на скалите при х. Алпинист. В нея участваха 60 катерачи от цялата страна. Беше връчена новата Дунавска купа на алпинистите от НСА – София. Нашите състезатели участваха извън класирането, като домакини, и в организацията на алпиниадата.

 

На младите хора от алпийския клуб предстоят още много срещи с планините, с големите скални стени в България, а  и не само у нас.

 

За отбелязване е добрата организационна работа на председателя на клуба Валери Матеев, който, макар да не е алпинист, работи за възраждането на клуба и за изграждането на новото поколение русенски катерачи и алпинисти. Незаменима помощ на клуба оказват и наемателите на х. Алпинист от фирма Екс Алпина.

 

Посоката на развитие на този клуб е: още млади членове, нови курсове за обучение и по-близо до планините.