От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Туристически хор

ТД „Приста” има един от най-качествените туристически хорове в страната – хор „Дунавско ехо”. Той винаги е представял достойно Дружеството на различни песенни форуми и е завоювал много награди. Всеотдайно за популяризирането на туристическата песен се трудят диригентът г-н Александър Джамбазов, корепетиторът Боряна Карапейчева, председателят на хора - планинския водач Пенчо Христов, както и целият състав.