От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Проект "За Дунавските острови"

Проектът на ТД Приста "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови", стартирал на 19-ти ноември 2014 г., се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


  Комуникационна стратегия на ТД Приста за развитие на река Дунав като туристическа дестинация в региона на област Русе

 

  Каталог на местните водачи

 

  Резултати от проекта за Дунавските острови

 

  Информационен бюлетин 04

 

  Информационен бюлетин 03

  

 Анализ на замърсеността на Дунавските острови


  Информационен бюлетин 02


 Информационен бюлетин 01

 

РЕЗЮМЕ


Дунавските острови от една страна са съхранили изключително високо биоразнообразие, но от друга - бреговете им са осеяни с хиляди отпадъци. Главната промяна, която ТД Приста цели да постигне чрез този проект, е да накара повече хора да обърнат внимание на проблема със замърсяванията и да се включат в неговото решение, а също и да повиши осведомеността сред жителите на Русенска област за биоразнообразието и възможностите за туризъм на Дунавските острови.

Чрез атрактивни дейности, свързани с движение по реката, посещаване на малко познати и диви територии, срещи и беседи с различни експерти, ТД Приста цели да заинтригува предимно млади хора, които още търсят смисъла на своето оставане в региона. Проектът цели да запознае участниците и с гражданските инструменти, чрез които всеки може да работи по екологични и обществено значими проблеми.


За актуална информация за дейностите и напредъка по проекта следете в Новини и във Фейсбук.


Тази страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО - ПРИСТА" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
www.ngogrants.bg