От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
История

Туристическо дружество ”Приста” е  учредено през 1957г., но е правоприемник на туристическо дружество ”Дунав”, учредено през 1908 година. Съпричастно на организирания туризъм в България и със своята природолюбива дейност, туристическото дружество е дало своя принос за развитието на организирания туризъм в България. Като най-голямо и най-старо ТД в района, „Приста” обединява любителите на туризма и природата от Русе  във всички възрастови и социални групи.

 

Основните цели на дружеството са да подпомага развитието на социалния туризъм в гражданското общество, като създава духовни условия за обогатяване на личността; да развива и насърчава всички видове туризъм и туристически спортове - воден, коло, ски, алпинизъм, спортно катерене, ориентиране, спелеология, художествена самодейност и други; привличане на ученици, студенти и хора от всички възрастови групи, възстановяване и разширяване съвместната дейност с учебни занимания; нови форми на съвместна работа  със синдикатите, техническите клубове, работодатели, ръководства на фирми и др. за популяризиране и управление на социалния туризъм, формиране на екологична култура и грижи за опазване на природата.

 

Основната дейност на дружеството е свързана с включване на  членовете в проявите от Националния календарен план на БТС и календарния пллан на дружеството. Основните прояви през 2012 г., са следните:

 

Месец февруари

       1.Нощен поход”Липник”                                     14 участника

          Клуб по спелеология

       2.”Лъчев поход-Шипка” 29.02.-03.03.12г.          60 участника

          Национален кал.план

 

 Месец април

       3.Пролетен събор- експедиция „Орлова чука”  13.04.-16.04.12г.   19 участника                             

          Клуб по спелеология

        4.Поход”Родопи” 28.04.-01.05.12г.                      44 участника

           Клуб по пеши туризъм

        5.Воден поход”Янтра” 27.04.-30.04.12г.             29 участника

           Клуб по воден туризъм

           Национален кал.план

  

Месец май

        6.Поход”Пършевица-Околчица” 29.05.-31.05.12г.

           Клуб по пеши туризъм                                       8 участника    

       7.Празник на ученическите умения и Сръчности 2012г.- 22.05.12г.   36 участника                                                            

Месец юни

         8.Воден поход”Арда” 16.06.-23.06.12г.               2 участника

            Национален кал.план

         9.Поход”Стара планина” 15.06.-17.06.12г.        15 участника

            Клуб по пеши туризъм

        10.Ученическа експедиция и състезание в

             Пещера „Орлова чука” 02.06.-03.06.12г.       36 участника                                 

         

Месец юли

        11. Воден поход язовир”Жребчево” 19.07.-22.07.12г.

              Клуб по воден туризъм                               3 участника

        12.Воден поход”Свищов-Русе” 13.07.-15.07.12г.

             Клуб по воден туризъм                               18 участника

        13.Пещерна експедиция „Стенето2012” 19.07.-23.07.12г.

             Клуб по спелеология                                   13 участника

             Национален кал.план

 

Месец август

        14.”ТИД-2011” 13.08.-28.08.12г                       

              Национален спортен календар                      30 участника

        15.Поход”Рила” 16.08.19.08.12г

             Клуб по пеши туризъм                                     44 участника

        

Месец септември

        16.Национален тренировъчен събор „Кипилово 2012” 13.09.-16.09.12г.

             Клуб по спелеология                                        2 участника

        17.Воден поход „Свищов-Русе” 14.09.-16.09.12г.

             Клуб по воден туризъм                                   15 участника

        18.Пещерна експедиция „Емен-2012” 28.09.-30.09.12г.

             Клуб по спелеология                                        8 участника

             Национален спортен календар

 

Месец ноември

        19.Поход „Стара планина” 02.11.-04.11.12г.

             Клуб по пеши туризъм                                 12 участника

        20.Воден поход”Русе-Тутракан” 24.11.-25.11.12г.

             Клуб по воден туризъм                                  8 участника

         

Месец декември

        21.Поход”Родопи” 07.12.-09.12.12г.

             Клуб по спелеология                                     7 участника

        22.Поход х.”Амбарица” 14.12.-16.12.12г.

             Клуб по пеши туризъм                               14  участника

        23.Зимен поход”Узана” 22.12.-24.12.12г.

             Клуб по пеши туризъм                               39 участника

 

Поради изявен интерес от група наши деятели и активни туристи в УС беше обсъдена възможността за създаване на нов клуб към ТД – Клуба за приключенски туризъм, който в началото на 2013 г. стана реалност и вече развива активна дейност – съчетание от зимен, летен туризъм, велосипеден, воден, както и др. спортно-туристически активности.