От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Ръководство

Управителният съвет (УС) се състои от 11 души, изявени представители на русенската общественост и от туристическите среди.


Председател на УС

Сашо Попов

 
Изпълнителен секретар
Карел Маринович