От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Спелеоклуб

Клубът по спелеология поддържа през последните години едно добро ниво – както на основната си дейност – откриване, проучване, картиране и опазване на пещерите, така и при обучението на нови кадри.

 

Най-важните прояви на клуба през 2012 г. са:

- Пролетния сбор-експедиция „Орлова Чука 2012” и целогодишна работа в Поломието и в пещерата „Орлова чука”;

- Национална Експедиция „Стенето 2012” – в Ст. Планина, съвместно с ПК „Академик” към РУ;

- Национална Експедиция „Емен 2012”, където от 1983 г. русенските пещерняци проучват района и имат значителни открития под земята;

- Балкански фото конкурс „Пещерите и ние” – 52 учатника с над 250 пещерни фотографии, както и пътуваща фото изложба с най-добрите снимки от фото конкурса;

- Участие на 8 пещерняка в Балканския спелео сбор в Словения, където беше показана Фото изложбата от конкурса „Пещерите и ние”.

 

Сред най-изявените ни пещерняци са доайенът Камен Димчев, Теодор Кисимов, Дилян Димов, Стефан Петков и др.