От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Tеоретичнo обучениe за ученици по наблюдение на птици на 26.02

Теоретично обучение по наблюдение на птици ще се проведе в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, гр. Русе, на 26.02 (петък) от 15 ч.  Обучението се организира от ТД Приста като част от модул за екологични практики, насочени към ученици. Следващото обучение в този модул е практическо и ще се проведе на 02.03 (сряда) от 15 ч. в Парка на младежта.

 

 

Модулът включва следните:

- 2 модула теоретични обучения по наблюдение на птици

- практическо обучение по наблюдение на птици

- обучение по изработка и монтиране на хранилки за птици от пластмасови бутилки

- обучение по изработка и монтиране на къщички за птици

- интерактивно обучение за пътя на отпадъците

- посещение на Екомузей с аквариум - гр. Русе

- посещение на Посетителски център в Природен парк "Персина" - гр. Белене.

 

Цикълът от обучения завършва със сертификат и е отворен към ученици от всякакви училища и възраст. Ако искате да се запишете, пишете ни на prista.islandsproject@gmail.com до 25.02 включително. Местата са ограничени.

 

Обученията по екологични практики за ученици са част от допълнително проектно споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

 

www.ngogrants.bg

             

EEA Grants

 

Допълнителните дейности по проекта ще продължат до края на април и включват още:

- Цикъл от 6 лекции, завършващ със сертификат за преминато обучение по устойчив туризъм по Дунав, насочен към местни общности и хора, обединени от общи интереси в посока подобряване на предлагането на различни туристически услуги в Дунавския регион на област Русе;

- Обучение на представители от Дунавски общини в Русенска област на тема "Пътят на отпадъците";

- Изработване на комуникационна стратегия за изграждане на Дунавския регион на област Русе като туристическа дестинация;

- Развиване на кaпацитета на Kлуб на пътешественика към ТД Приста Русе - включва подготовка, печат и разпространение на туристически рекламни материали за Дунавския регион и освежаване на клубното помещение на ТД Приста, където ще се провеждат голяма част от обученията.

 

Досегашните дейности на ТД Приста, насочени към Дунавските острови - почиствания, популяризиране, обучения, дадоха възможност да се формира широк кръг от доброволци и привърженици на идеята за отговорното и екологично изполване на туристическите ресурси на р. Дунав. Вследствие на това беше учреден нов клуб към ТД Приста - Клуб на пътешественика, който със своята дейност припокрива изцяло идеалната цел на проекта „Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови“.

 

Целевите групи, към които са насочени предвидените обучения, са ключови за развиването на устойчив туризъм и намаляване на екологичния отпечатък в Дунавския регион на област Русе. Предвидената Комуникационна стратегия за изграждане на този регион като туристическа дестинация ще подсили допълнително устойчивостта на проекта.