От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
TД Приста представя: Един ден от живота на праисторическия човек по брега на Дунава

На 15.01.2021 г. ТД Приста стартира проекта „Един ден от живота на праисторическия човек по брега на Дунава“, подкрепен от Фондация „Америка за България“. Проектът включва дейности по създаването на нов туристически продукт, базиран на приключенски, познавателни и практически занимания за семейства с деца по река Дунав. Чрез него се цели общо подобряване развитието на Дунавския район като привлекателна туристическа дестинация с активни и жизнени местни общности и в частност, развитие на семейния приключенски туризъм.

 

Идеята на проекта е участниците да преживеят основни моменти от ежедневието на древните хора – миграции, осигуряване на подслон и защита, набавяне на прехрана и приготвяне на храна, допир до духовния свят на хората от тази епоха. Дейностите включват: запознаване с археологията, осигуряване на защита и подслон, набавяне на храна чрез лов и риболов под формата на игри, праисторическо изкуство и вярвания, палене на огън и др. За тяхното осъществяване ще се обединят специалисти - експерти в областите на археологията и историята, биологията, спелеологията, речното плаване, лов и риболов, праисторическото изкуство, туризма.

 

Дейностите ще се реализират в скалите и пещерите по брега на р. Дунав между с. Пиргово и гр. Русе, на километър 507. До мястото ще се достига чрез плаване с лодки (каяци) или по трудно достъпна горска пътека. Изборът на мястото е определен от необходимостта да отговаря максимално на първичната среда, в която са живели хората от праисторията – да е удобно, защитимо, близо до хранителни и материални ресурси.

 

Снимка: Архив на ТД Приста

 

Чрез изпълнението на проекта „Един ден от живота на праисторическия човек по брега на Дунава“ ТД Приста цели създаване на нов, различен вид приключенски  семеен туристически продукт, при който туристите да получат знания, умения и преживявания, чрез практическото пресъздаване живота на праисторическите хора, обитавали долното течение на р. Дунав. Основен приоритет в проекта е атрактивното общо семейно преживяване, постигнато чрез съвместни активности и практически задачи, подплатено с положителни емоции и удовлетвореност от приключението.

 

Проектът предвижда минимум 6 еднодневни акции по Дунав за 2021-ва година, които ще стартират през месец май с провеждането на туристическото изложение Уикенд Туризъм в Русе, ще продължат през лятото с Деня на река Дунав 29 юни, както и през есента. През 2022-ра година се предвижда да бъдат проведени още минимум 6 подобни акции на различни места по Дунав в цялата отсечка между гр. Свищов и гр. Тутракан.

 

Проектът е с продължителност 23 месеца и е сред 16-те проекта, одобрени от Фондация „Америка за България“ за финансиране по конкурса „Туризъм по Дунав“. Целта на одобрените по конкурса предложения е да допринесат за развитието на Дунавския район като привлекателна туристическа дестинация с активни и жизнени местни общности. Подкрепата е част от новата програма на Фондацията „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите 10 години“ в България, която бе обявена в края на септември 2020 г. Общо постъпилите кандидатури в това издание на конкурса са 83, като всеки от одобрените 16 проекта се финансира със сума до 15 000 лева. Общата финансова стойност на проекта „Един ден от живота на праисторическия човек по брега на Дунава“ е 20 954 лв., от които 6 070 лв. – собствен принос, 14 884 лв. – искана сума от Фондация „Америка за България“.