От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Обучителни практики за младежи в Туристическо Дружество ПРИСТА Русе

Присъедини се към общността на пътешествениците и приключенците, обединени в клубовете на ТД Приста и се запознай отблизо със света на туристическото движение, докато му помагаш да върви напред 

Туристическо дружество "Приста" е сдружение с нестопанска цел, развиващо обществено полезни дейности, и е част от Българския Туристически Съюз. То развива и популяризира различни форми туризъм като планински, воден, велотуризъм, пещерно дело, алпинизъм и др., както на територията на страната така и извън нея. Още от учредяването си през 1908 г., целите му са били насочени към създаване на социално атрактивни условия и общодостъпност на туризма сред своите членове и симпатизанти. Дружеството разполага с добра материална база за водни спортове, спелеология, скално катерене и др.

ТД "Приста" си партнира и работи активно с различни организации в област Русе - общини, природозащитни неправителствени организации, спортни и приключенски клубове, сродни туристически организации, РИОСВ Русе, дирекция на природен парк "Русенски лом", медии и др.

Основните региони, в които е активно дружеството в България, са поречитето на река Дунав, Поломието (долините на река Русенски лом и всички нейни притоци), атрактивните природни местности в Предбалкана, както и в централната част на Стара планина. Дружеството стопанисва няколко хижи в района на град Русе, както и една от възловите хижи по международния пешеходен маршрут Е3 в Българския му участък Ком-Емине - хижа Тъжа.


Ако мечтаеш за работа с кауза и (с)мисъл, вълнуваш се от темите на туризма, природозащитата и гражданското общество, любопитно ти е как работят неправителствените организации или изобщо – търсиш нови предизвикателства – включи се в обучителните ни практики!Ю

ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В ТД ПРИСТА

 

Обучителните ни практики за младежи са страхотна възможност за учене чрез практика и развиване на нови знания, умения и опитност за работа в гражданския сектор.

Всяка практика е с продължителност 80 астрономически часа и осигурено възнаграждение.

Програмата и графикът за всяка практика ще бъдат съгласувани с индивидуалните възможности на практикантите.

Място на провеждане – адрес на ТД Приста: Русе, ул. „Княжеска“ № 1, хоум офис, учебни скали на Басарбово, пещера Орлова чука, хижа Минзухар, хижа Тъжа, пътеки в Поломието, река Дунав и др.

Период на провеждане – между 1 октомври – 20 декември 2020 г.  

Обучителните практики на ТД Приста са част от националната програма „Социални иноватори“.

 

КАКВО ЩЕ НАУЧИШ ПРИ НАС?

 

>> Теоретични и практически нови знания, умения и опитност за това:

Що е то работа в гражданския сектор, структура и функциониране на неправителствената организация;

Как се организира и провежда поход сред природата, воден поход по р. Дунав, доброволческа акция в подкрепа на хижа, обновяване на туристическа маркировка, екологична акция, неформално образование сред природата;

Какви професии и форми на устойчив поминък в синхрон с природата са възможни, свързани с плаването по река Дунав, воденете на туристи в планинска и природна среда, посрещането и настаняването на туристи, предоставяне на допълнителни и специализирани туристически услуги;

Как да пишеш вдъхновяващо и да създаваш визуално съдържание за каузите и кампаниите на ТД Приста, устойчивия туризъм в унисон с природата и местните традиции, както със създаването на дизайн и визуализации към кампаниите и инициативите на ТД Приста; 

Водене на документация, свързана с организираните прояви и осчетоводяването на разходи.

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ

 

Към момента свободните ни позиции за обучителни практики са 2. Можеш да кандидатстваш в една от тях: 

Помощник Организатор Събития и кампании – 1 позиция
Сътрудник Комуникации и онлайн съдържание – 1 позиция

 
КАКВО ТЪРСИМ НИЕ?

 

Теб, ако:

>> Си на възраст между 18 и 29 години и към момента:

Не учиш и не работиш; или

Си студент/ка по специалност в сферата на хуманитарните или социални науки – III-ти или по-горен курс; или

Наскоро си завършил/а висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсиш работа или не работиш по специалността си, и

>> Си мотивиран/а да развиваш нови умения и опитност за работа в гражданския сектор,

>> Умееш да пишеш статии и/или да създаваш визуално съдържание,

>> Имаш възможност да отделяш минимум 2 пъти седмично по 3 часа време за практика, както и 3-4 дни в уикенди с организирани от ТД Приста мероприятия сред природата

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

 

Ако проявяваш интерес да се включиш в обучителна практика на ТД Приста, може да ни изпратиш имейл с кратко описание на мотивацията ти да кандидатстваш за избраната позиция и телефон за обратна връзка на: mihail.r.mihov@gmail.com, лице за контакт – Михаил Михов.

Срок за кандидатстване: до 30.09.2020 г.

Ние ще се свържем с теб!

 

Обучителните практики, част от Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България, се реализират в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.