От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Почистване и тренировка на "Орлова чука"

Членове на пещерния клуб на ТД Приста и приятели се включиха в националния ден за почистване в страната, като направиха оборка в района на пещерата Орлова чука.


Почистване


"След като напълнихме 100 чувала (само толкова имахме) с боклук, направихме с курсистите тренировка на въже, а после и разходка в пещерата", съобщи председателя на клуба и на УС на дружеството Сашо Попов.


Тренировка


Пещерата


Снимки: Нели, Петя и Дияна